Dokumenti arhiva
Prva stranaDokumenti
 

Prva strana Reč direktora O školi Pesnik Miroslav Antić Zaposleni Učenici Eko kutak Takmičenja Vodič za osmake Novosti Dokumenti Javne nabavke moj esDnevnik Biblioteka Korisni linkovi Arhiva Letopis škole Kontakt
Administracija
 
 
 
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на српском наставном језику  
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на српском наставном језику усвојена на наставничком већу дана 14.4.2022. године
0.0 ŠKOLSKI KALENDAR ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
ŠKOLSKI KALENDAR ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на мађарском наставном језику  
Одлука о избору уџбеника за четврти, седми разред - техника и технологија и осми разред на мађарском наставном језику усвојена на наставничком већу дана 14.4.2022. године
Одлука о промени уџбеника за први и трећи разред на мађарском наставном језику  
Одлука о промени уџбеника за први и трећи разред на мађарском наставном језику донета на наставничком већу дана 14.4.2022. године
0.1 UPITNIK ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED na srpskom jeziku  
Roditelji nisu u obavezi da u školu dostavljaju Izvod iz matične knjige rođenih za dete u papirnoj formi, umesto toga mogu da podnesu zahtev da škola, u njihovo ime, pomenuti dokument pribavi elektronskim putem. U tom slučaju je potrebno da dostave svoj JMBG i JMBG deteta. Prilikom upisa roditelji popunjavaju upitnik. Za otvaranje upitnika kliknite na link: LINK
0.2 UPITNIK ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED na mađarskom jeziku  
Roditelji nisu u obavezi da u školu dostavljaju Izvod iz matične knjige rođenih za dete u papirnoj formi, umesto toga mogu da podnesu zahtev da škola, u njihovo ime, pomenuti dokument pribavi elektronskim putem. U tom slučaju je potrebno da dostave svoj JMBG i JMBG deteta. Prilikom upisa roditelji popunjavaju upitnik: LINK
0.3 OBRAZAC-POTVRDA O POHAĐANJU ŠKOLE na srpskom i mađarskom jeziku  
Potvrda koja Vam je neophodna za ostvarivanje raznih prava
1. STATUT ŠKOLE na srpskom jeziku  
Usvojen 27.02.2018. godine
1.1 STATUT ŠKOLE na mađarskom jeziku  
Usvojen 27.02.2018. godine
2. KUĆNI RED ŠKOLE na srpskom jeziku  
Usvojen 16.09.2013.
3. PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME BORAVKA U ŠKOLI  
Usvojen 27.12.2013. Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola
4. PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA (Službeni Glasnik RS br. 34/2019)  
PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA (Službeni Glasnik RS br. 34/2019)
4.1 PRAVILNIK O POHVALJIVANJU I NAGRAĐIVANJU UČENIKA I IZBOR UČENIKA GENERACIJE  
Usvojen 28.03.2018. godine
5. PRAVILNIK O ISPITIMA na srpskom jeziku  
Usvojen 28.03.2018. godine
6. PRAVILA PONAŠANJA na srpskom jeziku  
Usvojena 27.12.2013.
7. PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA na srpskom jeziku  
Usvojen 27.02.2018.
8. PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA (Sl. glasnik RS, br. 67/2013) na srpskom jeziku  
Sl. glasnik RS, br. 67/2013
9. Izvod iz programa ZAŠTITA UČENIKA OD NASILJA na srpskom i mađarskom jeziku  
2013/14. školska godina
10. Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja na srpskom jeziku  
Usvojen 2009. godine. Obrazovni standardi artikulišu najvažnije zahteve školskog učenja i nastave i iskazuju ih kao ishode vidljive u ponašanju i rasuđivanju učenika. Preko standarda se obrazovni ciljevi i zadaci prevode na mnogo konkretniji jezik koji opisuje postignuća učenika, stečena znanja, veštine i umenja. Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja su formulisani za deset nastavnih predmeta: Maternji jezik, Matematiku, Istoriju, Geografiju, Biologiju, Fiziku, Hemiju, Muzičku kulturu, Likovnu kulturu i Fizičko vaspitanje. Oni su razvijani na osnovu procena stručnjaka za nastavni predmet, stručnjaka obrazovnih nauka, stručnjaka za naučnu disciplinu i na osnovu rezultata empirijskih provera stvarnih postignuća učenika osmog razreda, uz podršku domaćih i stranih eksperata u području razvoja obrazovnih standarda. Time dodata nova karika u sistemu osiguranja kvaliteta obrazovanja u Srbiji. Dokument o obrazovnim standardima za kraj obaveznog obrazovanja kao i više informacija o njihovom razvijanju i upotrebi, možete preuzeti ovde
10.1 Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja na mađarskom jeziku  
.
11. STANDARDNI I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA NA SRPSKOM JEZIKU  
.
11.1 STANDARDNI I KOMPETENCIJE NASTAVNIKA NA MAĐARSKOM JEZIKU  
.
12. ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU (Sl. glasnik RS br. 55/2013\\  
.
13. ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA- (Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013) na srpskom jeziku  
.
14. POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA na srpskom jeziku  
Usvojen 30.01.2014. godine
15. POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA  
POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA
16.1 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Tabela invaliditeta
16.2 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Predugovorna informacija
16.3 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
16.4 USLOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU  
Posebni uslovi_osiguranje učenika i studenata od nezgode
 
 
 
 

 

Copyright 2007 Nordnet D.O.O. Sva prava zadržana.