Okružno takmičenje u plivanju

Naziv takmičenjaDatum takmičenjaMentorIme učenikaOsvojeno mesto
Okružno takmičenje u plivanju02.03.2021. Miroslav PetrovićČisar Adel1. mesto
Okružno takmičenje u plivanju02.03.2021. Miroslav PetrovićČisar Akoš3. mesto
Okružno takmičenje u plivanju02.03.2021. Miroslav PetrovićČisar Virag2. mesto