Okružno takmičenje iz fizike

Naziv takmičenjaDatum takmičenjaMentorIme učenikaOsvojeno mesto
Okružno takmičenje iz fizike05.03.2022. Antonia NikolićČisar Akoš2. mesto
Okružno takmičenje iz fizike05.03.2022. Antonia NikolićKerestenji Albert2. mesto
Okružno takmičenje iz fizike05.03.2022. Antonia NikolićBrezovski Ana3. mesto